BÁO GIÁ SẢN XUẤT PHIM DOANH NGHIỆP

Bảng báo giá gió phim doanh nghiệp thông dụng. Doanh nghiệp muốn yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Tiết kiệm
 • 8,000,000đ
  per phim
 • TIỀN KỲ
 • Kịch bản văn học
 • Kịch bản hình ảnh
 • Quay phim full HD : 1/2 ngày
 • -
 • -
 • -
 • HẬU KỲ
 • Đọc lời bình
 • -
 • -
 • -
 • Dựng phim 3-5 phút
 • Cơ bản
 • 12,000,000đ
  per Phim
 • TIỀN KỲ
 • Kịch bản văn học
 • Kịch bản hình ảnh
 • Quay phim 1 ngày
 • -
 • -
 • -
 • HẬU KỲ
 • Đọc lời bình
 • -
 • -
 • -
 • Dựng phim 3-5 phút
 • Phổ thông
 • 18,000,000đ
  per Phim
 • TIỀN KỲ
 • Kịch bản văn học
 • Kịch bản hình ảnh
 • Quay phim 1 ngày
 • Ánh sáng hỗ trợ
 • Quay Flycam
 • -
 • HẬU KỲ
 • Đọc lời bình
 • -
 • -
 • Kỹ xảo hình ảnh
 • Dựng phim 3-5 phút
 • Chuyên nghiệp
 • 25,000,000đ
  per phim
 • TIỀN KỲ
 • Kịch bản văn học
 • Kịch bản hình ảnh
 • Quay phim 1 ngày
 • Ánh sáng hỗ trợ
 • Quay flycam
 • Thiết bị boom, ray hỗ trợ
 • HẬU KỲ
 • Đọc lời bình
 • Kỹ xảo hình ảnh
 • Đồ họa
 • Kỹ xảo âm thanh
 • Dựng phim 3 - 5 phút
TOP