Xây dựng thương hiệu cho dự án thực cảnh Tuần Châu

–  Trong những năm vừa qua Tập đoàn Tuần Châu Hạ Long đã và đang có sức ảnh hưởng quan trọng tới du khách cũng như ngành du lịch bởi những công trình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp, sang trọng và các dự án tầm cỡ với quy mô hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á

-Xét dưới góc độ về loại hình vui chơi giải trí: Tuần Châu đã và đang gây dựng những giá trị du lịch cụ thể: Biểu diễn cá heo, cung nhạc nước

-Việc đầu tư Thực Cảnh Nhạc Nước của Tập Đoàn Tuần Châu là một quyết sách sáng suốt giúp Tuần Châu “ làm mới “ hình ảnh trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

-Thực cảnh nhạc nước với điểm nhấn là vở:  Truyền thuyết Hạ Long

Điểm nhấn về tâm linh, tự hào về dân tộc Việt ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

TOP