REC media

Sản xuất phim giới thiệu công ty là một đoạn phim ngắn, có độ dài từ 2 phút đến 10 phút nhằm giới thiệu hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, sứ mệnh, tiềm năng…Phim doanh nghiệp hay phim tự giới thiệu doanh nghiệp là hình thức truyền tải nội dung thông qua một video ngắn.